Danci i stranci online dating

Rated 3.99/5 based on 773 customer reviews

Južno od nizija nalazi se lesna zona Berde koja predstavlja prelaznu oblast između glacijalne nizije na sjeveru i starih masiva srednje Njemačke na jugu.

U okviru ove geografske regije nalaze se istorijsko-geografske podregije Šlezvig-Holštajn, Meklenburg, Donja Saksonija i Brandenburg.

Najplodnije tlo nalazi se u dolinama Rajne i Dunava i formirano je zahvaljujući aluvijalnim nanosima.

Sjevernonjemačka nizija predstavlja nisko, dosta zamočvareno i pjeskovito područje prekriveno sedimentima glacijanog porijekla.

Najvažnije luke ovog dijela zemlje su Kil i Libek koji su smješteni u istoimenim zalivima.

Ovu oblast presijeca plovni Srednjonjemački kanal (Miteland).

Masivi i kotline srednje Njemačke nalaze se u centralnom dijelu zemlje, između Sjevernonjemačke nizije na sjeveru i alpskog područja na jugu.

Sa Švajcarskom i Austrijom, duž granice dijeli slatkovodno Bodensko jezero — treće po veličini jezero u srednjoj Evropi.m ispod nivoa mora) ispresijecani su velikim rijekama kao što su Rajna, Dunav i Elba. Značajne prirodne resurse čini gvožđe, ugalj, potaša, debla, lignit, uranijum, bakar, zemni gas, so, nikl, obradivo zemljište i voda.

U fizičkogeografskom pogledu, a prevashodno zahvaljujući morfološkim faktorima, Njemačka ima izgled „tri stepenice” koje se postepeno spuštaju idući od juga ka sjeveru.

Leave a Reply